AnnetMinnesmerke

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

fysisk objekt som er tillatt satt opp på en gravplass for å markere en hendelse eller en eller flere personer
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon geometritype som representeres av bare én posisjon Punkt 1..1
minnesmerkeId unik identifikasjon av et annetMinnesmerke Merknad: Unikt nummer bestående av Gravplass-ID pluss tre karakterer. Tildeles løpende og gjenbrukes ikke CharacterString 1..1
minnesmerkeType beskrivelse av type minnesmerke MinneType 0..1
etableringsdato Dato for når minnesmerket ble satt opp Date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 1..1
MINNESMERKEID CharacterString 10 1..1
MINNETYPE MinneType 0..1
ETABLERINGSDATO Date 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt
minnesmerkeId CharacterString
minnesmerkeType MinneType
etableringsdato Date

Vis AnnetMinnesmerke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
MinneType 0 ..1
Date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype AnnetMinnesmerke supertype GravplassSupertype