MinneType

kodeliste

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

kategorier for annet minnesmerke

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
fellesMinnemerkeMedNavn <font color="#0f0f0f">minnesmerke for gravlagte i en navnet minnelund </font>
fellesMinnesmerkeUtenNavn minnesmerke for gravlagt i anonym minnelund
særligMinnesmerke minnesmerker av kulturhistorisk verdi o.l.
Verdi Navn Beskrivelse
fellesMinnemerkeMedNavn <font color="#0f0f0f">minnesmerke for gravlagte i en navnet minnelund </font>
fellesMinnesmerkeUtenNavn minnesmerke for gravlagt i anonym minnelund
særligMinnesmerke minnesmerker av kulturhistorisk verdi o.l.
Name Type English Description
fellesMinnemerkeMedNavn
fellesMinnesmerkeUtenNavn
særligMinnesmerke

Vis MinneType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1