Gravsted

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

et administrativt objekt som det knyttes feste- og eventuelt stell-avtale til. Graver som kan inngå i et gravsted må ligge geografisk samlet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon geometritype som representerer bare en posisjon Punkt 0..1
område geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve Flate 0..1
gravstedId unik ID innenfor det gravfeltet det tilhører CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 0..1
Flate 0..1
GRAVSTEDID CharacterString 20 1..1
Name Type English Description
posisjon Punkt
område Flate
gravstedId CharacterString

Vis Gravsted i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
Flate 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrenser GravstedKant 0..* Gravsted 1..2
arv subtype Gravsted supertype GravplassSupertype
Navn Beskrivelse
Må ha minst en geometri inv: count(posisjon) + count(område) >= 1