Flate Surface

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
representasjonspunkt punkt som ligger innenfor flaten Punkt 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 1..1
Name Type English Description
representasjonspunkt Punkt

Vis Flate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1