Punkt Point

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

geometritype som representerer bare en posisjon

Vis Punkt i NVDB Datakatalog