Link Link

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm Merknad: En bør være varsom med å benytte URI/URL på mer enn 255 bytes (I et 8 bits tegnsett tilsvarer dette 255 karakterer] fordi eldre nettlesere kan ha problemer. Spesifikasjonen for URL sier ikke noe om noen minimum- eller maksimumslengde, det avhenger av implementasjonene hvor lange strenger som kan benyttes. For Windows: Opera støtter 4050 karakterer, IE 4.0 støtter 2083, Netscape 3-> 4.78 støtter 8192. Netscape 6 støtter 2000.
reference to an element of information, either locally or globally Examples:As local: //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm As global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm Note: One should be careful about using URI/URL on

Vis Link i NVDB Datakatalog