BmKildetype

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

angir hvilken type av kilde det dreier seg om
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Feltundersøkelser 1
Innmeldte opplysninger 2
Litteraturreferanse 3
Annet 9
Verdi Navn Beskrivelse
Feltundersøkelser
Innmeldte opplysninger
Litteraturreferanse
Annet
Name Type Description Code value
Feltundersøkelser <undefined>
Innmeldte opplysninger <undefined>
Litteraturreferanse <undefined>
Annet <undefined>

Vis BmKildetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1