BmFunksjon BMFUNK

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Rasteområde/Beiteområde 1
Trekkvei/vandringsrute 2
Hiområde 3
Myte/hårfellingsområde 4
Overnattingsområde 5
Overvintringsområde 6
Spill/parringsområde 7
Yngleområde/gyteområde/kalvingsområde 8
Leveområde 9
Økologisk funksjonsområde 10
Verdi Navn Beskrivelse
Rasteområde/Beiteområde
Trekkvei/vandringsrute
Hiområde
Myte/hårfellingsområde
Overnattingsområde
Overvintringsområde
Spill/parringsområde
Yngleområde/gyteområde/kalvingsområde
Leveområde
Økologisk funksjonsområde
Name Description Code value
Rasteområde/Beiteområde
Trekkvei/vandringsrute
Hiområde
Myte/hårfellingsområde
Overnattingsområde
Overvintringsområde
Spill/parringsområde
Yngleområde/gyteområde/kalvingsområde
Leveområde
Økologisk funksjonsområde

Vis BmFunksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1