Avfallspunkt

objekttype

Geovekst Gyldig

punkt for å kaste avfall
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
avfallsplan Henvisning til avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av avfall. CharacterString 0..1
avfallstype Avfallstype Avfallstype 0..*
beholdertype Beholdertype Beholdertype 0..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet Høydereferanse 1..1
mobilitet Egenskap for å anngi om avfallspunktet er fast montert eller flyttbart ( i form av en bil eller lignende). For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. Boolean 1..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
tilgangstype Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte avfallspunktet. Tilgangstype 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
AVFALLSPLAN CharacterString 250 0..1
AVFALLSTYPE Avfallstype 20 0..*
BEHOLDERTYPE Beholdertype 20 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
MOBILITET Boolean 1..1
Punkt 1..1
STATUS Status 20 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 50 0..*
Name Type English Description
avfallsplan CharacterString wastePlan Reference to a waste plan that describes or explains the planned handling of waste.
avfallstype Avfallstype WasteDisposalType Specifies what kind of waste that can be desposed of.
beholdertype Beholdertype typeOfWasteContainer Types of waste containers.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
mobilitet Boolean mobility Property to specify if the waste point is fixed or movable.
posisjon Punkt point Geographical location.
status Status status Status of an object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess Specifies who has access.

Vis Avfallspunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Avfallstype 0 ..*
Beholdertype 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Boolean 1 ..1
Punkt 1 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Avfallspunkt supertype ObjektId