Beholdertype BEHOLDERTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angir type avfallsbeholder.

Vis Beholdertype i NVDB Datakatalog