Avfallstype AVFALLSTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angir type avfall.

Vis Avfallstype i NVDB Datakatalog