Bruksklasse, spesialtransport

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Gjeldende bruksklasse for spesialtransport i vegliste.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB