Bruksklasse, normaltransport

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 7 av 7
Bruksklasse_Normaltransport objekttype

Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.


MaksVogntoglengde kodeliste

Angir maksimal lengde for vogntog


BruksklasseHelår kodeliste

Angir helårs bruksklasse.


BruksklasseVinter kodeliste

Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.