Bruksklasse, normaltransport

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.

Viser treff 1 - 7 av 7

Lagre som:
Bruksklasse_Normaltransport objekttype

Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.


MaksVogntoglengde kodeliste

Angir maksimal lengde for vogntog


BruksklasseHelår kodeliste

Angir helårs bruksklasse.


BruksklasseVinter kodeliste

Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.