Brøyterode

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Strekning som inngår i gitt rode

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 5 av 5
Brøyterode objekttype

Strekning som inngår i gitt rode


Prioritet kodeliste

Angir hvilken prioritet som gjelder for aktuell rode