Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Angir bruksklasse for spesialtransport. Foreløpig versjon for intern bruk

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB