Bru

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Byggverk uten overliggende fylling som fører vegen over en fri åpning på minst 2,5 meter (1). Kort bru 40 meter.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 11 av 11
Bru objekttype

Byggverk uten overliggende fylling som fører vegen over en fri åpning på minst 2,5 meter (1). Kort bru < 40 meter, lang bru > 40 meter.


MaterialtypeBru kodeliste

Angir primær materialtype for brukonstruksjonen


VedlikeholdsansvarligBru kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


Veggruppe kodeliste

Angir veggruppe for spesialtransport


Byggverkstype kodeliste

Angir hvilken type byggverk det er tale om


Sv12_100_Plassering kodeliste

Angir hvor på brua spesialtransport må kjøre


Brukategori kodeliste

Angir hvilken kategori brukonstruksjonen tilhører


Status kodeliste

Angir hvilken status ei bru har