Brøytestikk

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Sammenhengende rekke med brøytestikk. Brøytestikk er stav av lauv- eller bartre, bambus e.l. plassert til markering av vegkant for snøbrøytingen (1).

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 8 av 8
Brøytestikk objekttype

Sammenhengende rekke med brøytestikk. Brøytestikk er stav av lauv- eller bartre, bambus e.l. plassert til markering av vegkant for snøbrøytingen (1).


Refleks kodeliste

Angir om det er refleks i tilknytning til vegobjektet og evt hvilken type. Angir om brøytestikk har refleks eller ikke


OptiskLedning kodeliste

Angir om brøytestikk benyttes for optisk ledning.


TypeBrøytestikk kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


Permanent kodeliste

Angir om vegobjektet er permanent eller midlertidig/sesongbetinga. Angir om brøytestikk er fast montert hele året, eller om de tas ned i sommersesongen