Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Angir bruksklasse for modulvogntog. Foreløpig versjon for intern bruk

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 8 av 8
Bruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell objekttype

Angir bruksklasse for modulvogntog. Foreløpig versjon for intern bruk
GjelderIkkeLinksemitrailerBruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell kodeliste

Veger som er merket med L i kolonne for type modulvogntog er ikke tillatt for modulvogntog som nevnt i bokstav b nr. 3


VinterstengtFor60TonnBruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell kodeliste

For veger merket V i kolonne for vinterstenging er tillatt totalvekt begrenset til 50 tonn for modulvogntog fra 1. november til første mandag etter 2.påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder tilsvarende fra 16. oktober til 30. april