FagmodellSteinsetting

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 17 av 17
TaktileIndikatorer objekttype

Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).


NedsenkaKantstein objekttype

Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks. i forbindelse med avkjørsler og gangfelt.


Kantstein objekttype

Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1)EierTaktileIndikatorer kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


BruksområdeTaktileIndikatorer kodeliste

Angir hovedbruksområde for ledelinje.


BakstoepArmering kodeliste

Angir om det er bakstøp/armering i tilknytning til kantstein.


MaterialeTaktileIndikatorer kodeliste

Angir hvilken materialtype Taktil indikator er av.


MaterialtypeKantstein kodeliste

Angir hvilken materialtype vegobjektet er av.


EierKantstein kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligTaktileIndikatorer kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligKantstein kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


Kantsteinsprofil kodeliste

Angir hvordan tverrprofilet av kantsteinen er utformet (visflate).


Avvisning kodeliste

Angir hvorvidt kantsteinen er avvisende eller ikke avvisende i forhold til kjøretøy.