VedlikeholdsansvarligTaktileIndikatorer

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Statens vegvesen Statens vegvesen 20826
Nye Veier Nye Veier 20827
Fylkeskommune Fylkeskommune 20828
OPS OPS 20829
Kommune Kommune 20830
Privat Privat 20831
Uavklart Uavklart 20832
Verdi Navn Beskrivelse
Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Uavklart
Name Description Code value
Statens vegvesen
Nye Veier
Fylkeskommune
OPS
Kommune
Privat
Uavklart

Vis VedlikeholdsansvarligTaktileIndikatorer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
20826 Statens vegvesen 1 ..1
20827 Nye Veier 1 ..1
20828 Fylkeskommune 1 ..1
20829 OPS 1 ..1
20830 Kommune 1 ..1
20831 Privat 1 ..1
20832 Uavklart 1 ..1