Stormflo og havnivå

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

Havnivå produktspesifikasjon

Modell for havnivå

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Havnivå

Utkast

20180101


Stormflo produktspesifikasjon

Datasettet er modellert av Kartverket og viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år, korrigert for landheving.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo

Gyldig

20180601


Stormflo og Havnivå produktspesifikasjon

Datasettet er modellert av Kartverket og viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år, korrigert for landheving.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo og Havnivå

Utkast

20240220