Havnivå

Kartverket Utkast 20180101

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 15 av 15

GenerelleEgenskaperHavnivåGrense objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.
GenerelleEgenskaperHavnivå objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


UtgangsÅr kodeliste

angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Så 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


FlomintervallVerdi kodeliste

kode som angir hvilket stormflonivå (eventuelt «normal» vannstand) som ble brukt for å generere laget


TilleggHavnivåMeter kodeliste

hvor mange ekstra meter havnivå er økt utover havnivåstigningen og stormfloen.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based