Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_53CF8446_A554_4cb8_97A0_27273506864C;Havnivå;Modell for havnivå;produktspesifikasjon;20180101;Utkast;Havnivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Havnivå EAPK_077B3275_B0A6_475c_A5E9_06A87BFFADEA;Stormflo;Datasettet er modellert av Kartverket og viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år, korrigert for landheving.;produktspesifikasjon;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAPK_1E9D59A7_49CB_4a80_BA15_E93CE251897E;Stormflo og Havnivå;Datasettet er modellert av Kartverket og viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år, korrigert for landheving.;produktspesifikasjon;20240220;Utkast;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo og Havnivå