Kodelister og datatyper

Statnett Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 17 av 17SvpBåndleggingSoneType kodeliste

hensynssone - båndlegging (sml. § 49)


SvpFareSoneType kodeliste

hensynssone - fare


SvpRetningslinjeHjemmel kodeliste

Sml. §49 6.ledd bokstav b


SvpAngittHensynSoneType kodeliste

hensynssone - særlig hensyn med angivelse av interesse


SvpInfrastrukturLinjeType kodeliste

linjer som angir utstrekningen av krav om infrastruktur


SvpPlanbestemmelser kodeliste

NB! Kodeverdier er gjort om for å passe med Plan på fastlandet.


SvpLovreferanseType kodeliste

kode for hvilken lov planen er vedtatt etter


SvpJuridiskLinjeType kodeliste

linje for utstrekning av planens, arealformålets, bygnings m.v. juridiske virkning


SvpArealformål kodeliste

arealformål - formålet må angis nærmere (sml. § 49 tredje ledd)
SvpSikringSoneType kodeliste

hensynssone - sikringssone


SvpPlantype kodeliste

type plan (sml. § 49 første ledd)


SvpStøySoneType kodeliste

hensynssone - støysone


SvpSamferdselslinjeType kodeliste

linje i viktig ledd i kommunikasjonssystemet