SvpLovreferanseType SVPLOVREFERANSE

kodeliste

Statnett Ukjent

kode for hvilken lov planen er vedtatt etter
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Svalbardmiljøloven Svalbardmiljøloven av 2001 7
Svalbardloven Svalbardloven av 1925 med endringer (dvs. arealplanforskriften av 1997) 8
Verdi Navn Beskrivelse
Svalbardmiljøloven Svalbardmiljøloven av 2001
Svalbardloven Svalbardloven av 1925 med endringer (dvs. arealplanforskriften av 1997)
Name Type Description Code value
Svalbardmiljøloven <undefined>
Svalbardloven <undefined>

Vis SvpLovreferanseType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1