SvpJuridiskLinjeType SVPJURIDISKLINJE

kodeliste

Statnett Ukjent

linje for utstrekning av planens, arealformålets, bygnings m.v. juridiske virkning
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Regulert tomtegrense 1203
Eiendomsgrense som skal oppheves 1204
Fredede bygg 1209
Bygg, kulturminner, mm som skal bevares 1210
Byggegrense 1211
Byggelinje 1212
Planlagt bebyggelse 1213
Bebyggelse som inngår i planen 1214
Bebyggelse som forutsettes fjernet 1215
Regulert senterlinje 1221
Frisiktlinje 1222
Regulert kant kjørebane 1223
Regulert kjørefelt 1224
Regulert parkeringsfelt 1225
Regulert fotgjengerfelt 1226
Regulert støyskjerm 1227
Regulert støttemur 1228
Sikringsgjerde 1235
Bru 1252
Tunnel 1254
Måle- og avstandslinje NB! Lagt til i produktspek, ikke med i fagområde-kodelista. 1259
Verdi Navn Beskrivelse
Regulert tomtegrense
Eiendomsgrense som skal oppheves
Fredede bygg
Bygg, kulturminner, mm som skal bevares
Byggegrense
Byggelinje
Planlagt bebyggelse
Bebyggelse som inngår i planen
Bebyggelse som forutsettes fjernet
Regulert senterlinje
Frisiktlinje
Regulert kant kjørebane
Regulert kjørefelt
Regulert parkeringsfelt
Regulert fotgjengerfelt
Regulert støyskjerm
Regulert støttemur
Sikringsgjerde
Bru
Tunnel
Måle- og avstandslinje NB! Lagt til i produktspek, ikke med i fagområde-kodelista.
Name Type Description Code value
Regulert tomtegrense <undefined>
Eiendomsgrense som skal oppheves <undefined>
Fredede bygg <undefined>
Bygg, kulturminner, mm som skal bevares <undefined>
Byggegrense <undefined>
Byggelinje <undefined>
Planlagt bebyggelse <undefined>
Bebyggelse som inngår i planen <undefined>
Bebyggelse som forutsettes fjernet <undefined>
Regulert senterlinje <undefined>
Frisiktlinje <undefined>
Regulert kant kjørebane <undefined>
Regulert kjørefelt <undefined>
Regulert parkeringsfelt <undefined>
Regulert fotgjengerfelt <undefined>
Regulert støyskjerm <undefined>
Regulert støttemur <undefined>
Sikringsgjerde <undefined>
Bru <undefined>
Tunnel <undefined>
Måle- og avstandslinje <undefined>

Vis SvpJuridiskLinjeType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1