SvpPlanbestemmelser SVPPLANBEST

kodeliste

Statnett Ukjent

NB! Kodeverdier er gjort om for å passe med Plan på fastlandet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Med bestemmelser som egen tekst Planbestemmelsene framgår av eget dokument 1
Uten bestemmelser 2
Planbestemmelser fremgår kun av kartet 3
Planbestemmelser både på kart og egen tekst Planbestemmelser både på kart og i et eget dokument 4
Verdi Navn Beskrivelse
Med bestemmelser som egen tekst Planbestemmelsene framgår av eget dokument
Uten bestemmelser
Planbestemmelser fremgår kun av kartet
Planbestemmelser både på kart og egen tekst Planbestemmelser både på kart og i et eget dokument
Name Type Description Code value
Med bestemmelser som egen tekst <undefined>
Uten bestemmelser <undefined>
Planbestemmelser fremgår kun av kartet <undefined>
Planbestemmelser både på kart og egen tekst <undefined>

Vis SvpPlanbestemmelser i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1