Frostsikringslag

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6
Frostsikringslag objekttype

Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning


TypeFrostsikringslag kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


BudsjettFrostsikringslag kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over