Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_7B54875D_310E_429d_95FE_E2744DF2B5A7;Frostsikringslag Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag EAID_A4CC1236_FB5B_4046_962A_18685CDC3D2A;Frostsikringslag Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag EAID_0039E991_B905_4e35_BBEB_430014C9330C;Frostsikringslag Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag EAID_A4B7EA15_9451_4c49_A5BD_ECC2923CC1D2;Frostsikringslag;Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning;objekttype;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag EAID_1AE6DE5C_846A_427c_9D9E_E17D9525C364;TypeFrostsikringslag;Angir hvilken type vegobjektet er av;kodeliste;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag EAID_C33DA32F_2F4E_467d_8C0B_CE220E15AD25;BudsjettFrostsikringslag;Angir hvilket budsjett utlegging går over;kodeliste;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag EAID_A4B7EA15_9451_4c49_A5BD_ECC2923CC1D2;tykkelse;Angir lagets tykkelse Enhet: Millimeter;egenskap;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag\Frostsikringslag EAID_A4B7EA15_9451_4c49_A5BD_ECC2923CC1D2;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;egenskap;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag\Frostsikringslag EAID_A4B7EA15_9451_4c49_A5BD_ECC2923CC1D2;bredde_Gjennomsnitt;Angir gjennomsnittsbredde for strekning Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag\Frostsikringslag EAID_A4B7EA15_9451_4c49_A5BD_ECC2923CC1D2;leggedato;Angir leggedato for frostsikringslag;egenskap;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag\Frostsikringslag EAID_A4B7EA15_9451_4c49_A5BD_ECC2923CC1D2;budsjett;Angir hvilket budsjett utlegging går over;egenskap;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag\Frostsikringslag EAID_A4B7EA15_9451_4c49_A5BD_ECC2923CC1D2;merknad;Gir permanent merknad;egenskap;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag\Frostsikringslag EAID_A4B7EA15_9451_4c49_A5BD_ECC2923CC1D2;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag\Frostsikringslag EAID_A4B7EA15_9451_4c49_A5BD_ECC2923CC1D2;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag\Frostsikringslag EAID_A4B7EA15_9451_4c49_A5BD_ECC2923CC1D2;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;egenskap;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag\Frostsikringslag EAID_A4B7EA15_9451_4c49_A5BD_ECC2923CC1D2;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag\Frostsikringslag