Frostsikringslag 229

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tykkelse Angir lagets tykkelse Enhet: Millimeter Integer 1..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeFrostsikringslag 1..1
bredde_Gjennomsnitt Angir gjennomsnittsbredde for strekning Enhet: Meter Real 1..1
leggedato Angir leggedato for frostsikringslag Date 1..1
budsjett Angir hvilket budsjett utlegging går over BudsjettFrostsikringslag 0..1
merknad Gir permanent merknad CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 1..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYKKELSE Integer 4 1..1
NVDB_TYPE TypeFrostsikringslag 50 1..1
NVDB_BREDDE_GJENNOMSNITT Real 5 1..1
NVDB_LEGGEDATO Date 8 1..1
NVDB_BUDSJETT BudsjettFrostsikringslag 20 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 200 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 1..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
tykkelse Integer 1633
type TypeFrostsikringslag 1214
bredde_Gjennomsnitt Real 7034
leggedato Date 5145
budsjett BudsjettFrostsikringslag 5539
merknad CharacterString 5553
prosjektreferanse CharacterString 11108
senterlinje Kurve 4863
område Flate 8885
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Frostsikringslag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1633 Tykkelse Integer 1 ..1
1214 Type TypeFrostsikringslag 1 ..1
7034 Bredde, gjennomsnitt Real 1 ..1
5145 Leggedato Date 1 ..1
5539 Budsjett BudsjettFrostsikringslag 0 ..1
5553 Merknad CharacterString 0 ..1
11108 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4863 Geometri, linje Kurve 1 ..1
8885 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFrostsikringslag Frostsikringslag 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFrostsikringslag Frostsikringslag 0..1
assosiasjon assosiertEntreprenør Entreprenør 0..1 assosiertFrostsikringslag Frostsikringslag 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0