TypeFrostsikringslag 1214

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegobjektet er av

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
syntetiskeMaterialer Syntetiske materialer
ekstrudertPolystyren Plater av ekspadert polystyren (XPS)
skumglass Skumglass
lettklinker Lettklinker
steinmaterialer Kan være f.eks kult, knust fjell, pukk, sand, grus, mm
bark Bark
Verdi Navn Beskrivelse
syntetiskeMaterialer Syntetiske materialer
ekstrudertPolystyren Plater av ekspadert polystyren (XPS)
skumglass Skumglass
lettklinker Lettklinker
steinmaterialer Kan være f.eks kult, knust fjell, pukk, sand, grus, mm
bark Bark
Name Type English Description
syntetiskeMaterialer 3681
ekstrudertPolystyren 6720
skumglass 3684
lettklinker 3683
steinmaterialer 17281
bark 3685

Vis TypeFrostsikringslag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3681 Syntetiske materialer 1 ..1
6720 Ekstrudert polystyren 1 ..1
3684 Skumglass 1 ..1
3683 Lettklinker 1 ..1
17281 Steinmaterialer 1 ..1
3685 Bark 1 ..1