BudsjettFrostsikringslag 5539

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilket budsjett utlegging går over

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
anlegg Anlegg
vedlikehold Vedlikehold
Verdi Navn Beskrivelse
anlegg Anlegg
vedlikehold Vedlikehold
Name Type English Description
anlegg 7874
vedlikehold 7875

Vis BudsjettFrostsikringslag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7874 Anlegg 1 ..1
7875 Vedlikehold 1 ..1