SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 9 av 9


SOSI_Assosiasjonstype kodeliste

angivelse av type assosiasjon


SOSI_ObjektkatalogEgenskap

egenskaper som ikke er operasjoner eller assosisasjoner


SOSI_ObjektkatalogElement

abstrakt klasse for egenskaper som kan knyttes til objekttypen. Med egenskaper mener her også operasjoner og assosiasjonerSOSI_ObjektkatalogObjekttype

en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner , som inngår i objektkatalogen


SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle

rollen til assosiasjonen


SOSI_Objektkatalog

katalog over fenomener og objekter i den virkelig verdren definert i form av objekttyper med tilhørende egenskaper og assosiasjoner, samt nødvendig metadata for selve katalogen


SOSI_ObjektkatalogArveforhold

beskrivelse av spesialsiering og generalisering av objekttyper