SOSI_ObjektkatalogElement

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

abstrakt klasse for egenskaper som kan knyttes til objekttypen. Med egenskaper mener her også operasjoner og assosiasjoner
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn navnet på egenskapen LocalName 1..1
definisjon [0..1] definisjon på egenskapen CharacterString 1..1
kardinalitet antall gangen egenskapen kan forekomme på en objekttype Merknad: Initialverdi = 1. Multiplicity 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LocalName 1..1
CharacterString 1..1
Multiplicity 1..1
Name Type English Description
navn LocalName
definisjon [0..1] CharacterString
kardinalitet Multiplicity

Vis SOSI_ObjektkatalogElement i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
LocalName 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Multiplicity 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon objekttype SOSI_ObjektkatalogObjekttype 1 objekttypeKaraktersitikk SOSI_ObjektkatalogElement 1..*
arv subtype SOSI_ObjektkatalogEgenskap supertype SOSI_ObjektkatalogElement
arv subtype SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle supertype SOSI_ObjektkatalogElement