SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

rollen til assosiasjonen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kardinalitet antall instanser as assosiasjoner som kan benyttes Multiplicity 1..1
type type assosisasjon Merknad: vanligAssosiasjon, aggregering eller komposisjon SOSI_Assosiasjonstype (kodeliste) 1..1
navigerbar angir om assosiasjonen er navigerbar fra utgangspobjektet til det objektet som assosieres. boolean 1..1
SOSI_ObjektkatalogElement
navn navnet på egenskapen LocalName 1..1
definisjon [0..1] definisjon på egenskapen CharacterString 1..1
kardinalitet antall gangen egenskapen kan forekomme på en objekttype Merknad: Initialverdi = 1. Multiplicity 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LocalName 1..1
CharacterString 1..1
Multiplicity 1..1
Multiplicity 1..1
SOSI_Assosiasjonstype 1..1
boolean 1..1
Name Type English Description
navn LocalName
definisjon [0..1] CharacterString
kardinalitet Multiplicity
kardinalitet Multiplicity
type SOSI_Assosiasjonstype
navigerbar boolean

Vis SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Multiplicity 1 ..1
SOSI_Assosiasjonstype 1 ..1
boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon forhold SOSI_ObjektkatalogAssosiasjon 1 rolle SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle 1..*
arv subtype SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle supertype SOSI_ObjektkatalogElement