SOSI_ObjektkatalogObjekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner , som inngår i objektkatalogen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
objekttypenavn navn på objekttypen LocalName 1..1
definisjon [0..1] definisjonen på obkjekttypen CharacterString 1..1
code [0..1] kode som er unik for objekttypen Merknad: I SOSI generell objektaktalog er temakoden sammen med geometrien å oppfatte som en unik kode. CharacterString 1..1
isAbstract beskrivelse av om objekttypen vil instansieres eller ikke. Merknad: Abstrakte objekttyper vil ikke finnes i form av instanser Boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LocalName 1..1
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
Boolean 1..1
Name Type English Description
objekttypenavn LocalName
definisjon [0..1] CharacterString
code [0..1] CharacterString
isAbstract Boolean

Vis SOSI_ObjektkatalogObjekttype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
LocalName 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon objekttype SOSI_ObjektkatalogObjekttype 1 objekttypeKaraktersitikk SOSI_ObjektkatalogElement 1..*
assosiasjon objektkatalog SOSI_Objektkatalog 1 objekttyper SOSI_ObjektkatalogObjekttype 1..*
assosiasjon arvTil SOSI_ObjektkatalogArveforhold 0..* supertype SOSI_ObjektkatalogObjekttype 1
assosiasjon subtype SOSI_ObjektkatalogObjekttype 1 arvFra SOSI_ObjektkatalogArveforhold 0..*
arv subtype SOSI_ObjektkatalogAssosiasjon supertype SOSI_ObjektkatalogObjekttype