Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_6493D3F2_4741_43a6_9DAC_BCEF17169AAB;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;;diagram;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5 EAID_AF718EF3_FFC5_4f70_8580_38AE4A2CA58A;SOSI_Assosiasjonstype;angivelse av type assosiasjon;kodeliste;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5 EAID_0C3396B6_F19B_4bd8_A2ED_61219E373EB0;verditype;verditypen til en egenskap, enten som basis type (Integer, CharacterString, predefinerte typer slik som geometri, eller brukerdefinerte datatyper og kodelister.;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogEgenskap EAID_10CCA0EE_A0B3_4223_8001_9B6CFE36CE43;navn;navnet på egenskapen;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogElement EAID_10CCA0EE_A0B3_4223_8001_9B6CFE36CE43;definisjon [0..1];definisjon på egenskapen;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogElement EAID_10CCA0EE_A0B3_4223_8001_9B6CFE36CE43;kardinalitet;antall gangen egenskapen kan forekomme på en objekttype Merknad: Initialverdi = 1.;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogElement EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336;objekttypenavn;navn på objekttypen;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogObjekttype EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336;definisjon [0..1];definisjonen på obkjekttypen;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogObjekttype EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336;code [0..1];kode som er unik for objekttypen Merknad: I SOSI generell objektaktalog er temakoden sammen med geometrien å oppfatte som en unik kode.;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogObjekttype EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336;isAbstract;beskrivelse av om objekttypen vil instansieres eller ikke. Merknad: Abstrakte objekttyper vil ikke finnes i form av instanser;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogObjekttype EAID_72C7BAB4_26B9_4a71_8F31_6BF1CACF5F6F;kardinalitet;antall instanser as assosiasjoner som kan benyttes;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle EAID_72C7BAB4_26B9_4a71_8F31_6BF1CACF5F6F;type;type assosisasjon Merknad: vanligAssosiasjon, aggregering eller komposisjon;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle EAID_72C7BAB4_26B9_4a71_8F31_6BF1CACF5F6F;navigerbar;angir om assosiasjonen er navigerbar fra utgangspobjektet til det objektet som assosieres.;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;navn;navn på objektaktalogen;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_Objektkatalog EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;målsetting [1..*];beskrivelse av hva katalogen kan benyttes til;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_Objektkatalog EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;fagområde [0..*];beskrivelse av de fagtema som objektaktalogen inneholder;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_Objektkatalog EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;versjonsnummer;objektkatalogens versjonsummer;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_Objektkatalog EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;versjonsdato;dato for versjonen;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_Objektkatalog EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;produsent;person eller organisasjon som er ansvarlig for objektkatalogen.;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_Objektkatalog EAID_9CD19B7F_9752_4dca_B2AE_F4BF092913C6;navn;tekststreng som unikt identifiserer arveforholdet innenfor objektkatalogen;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogArveforhold EAID_9CD19B7F_9752_4dca_B2AE_F4BF092913C6;beskrivelse;beskrivelse av arveforholdet i et naturlig språk;egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogArveforhold EAID_9CD19B7F_9752_4dca_B2AE_F4BF092913C6;unikInstans;"beskrivelse av om en objekttype kan være en subtype av flere objekttyper (multippel arv) Merknad; Initiatverdi er satt til sann, dvs at den er unik. Merknad; Multippel arv bør om mulig unngås. Dette har en rekke uheldige konsekvenser, og vil ofte gjøre modellen vanskeligere å forstå.";egenskap;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogArveforhold EAID_0C3396B6_F19B_4bd8_A2ED_61219E373EB0;SOSI_ObjektkatalogEgenskap;egenskaper som ikke er operasjoner eller assosisasjoner;;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5 EAID_10CCA0EE_A0B3_4223_8001_9B6CFE36CE43;SOSI_ObjektkatalogElement;abstrakt klasse for egenskaper som kan knyttes til objekttypen. Med egenskaper mener her også operasjoner og assosiasjoner;;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5 EAID_3108F865_41A5_4c6f_8832_2C5A41AC58B7;SOSI_ObjektkatalogAssosiasjon;;;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5 EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336;SOSI_ObjektkatalogObjekttype;en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner , som inngår i objektkatalogen;;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5 EAID_72C7BAB4_26B9_4a71_8F31_6BF1CACF5F6F;SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle;rollen til assosiasjonen;;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5 EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;SOSI_Objektkatalog;katalog over fenomener og objekter i den virkelig verdren definert i form av objekttyper med tilhørende egenskaper og assosiasjoner, samt nødvendig metadata for selve katalogen;;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5 EAID_9CD19B7F_9752_4dca_B2AE_F4BF092913C6;SOSI_ObjektkatalogArveforhold;beskrivelse av spesialsiering og generalisering av objekttyper;;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5