FKB-Bygning

Geovekst Erstattet 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen beskriver av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda). Bygninger er koblet mot matrikkelsystemet med bygningsnummeret og spesifikasjonen skal inneholde alle bygninger som finnes i terrenget og/eller er registrert ferdig bygget i Matrikkelen. Bygninger som er under oppføring kan finnes i FKB-Tiltak. Spesifikasjonen er basert på en bygningsmodell i 2.5D, dvs. at det ikke er registreres/forvaltes 3D-objekterer, men kartdata der høyden på toppen av objektet er registrert og 3D-objekter kan genereres ved å prosjisere objektene ned på en terrengmodell. FKB-Bygning versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Bygg versjon 4.5.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Bygning/4.6

Viser treff 1 - 6 av 6

Bygninger pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningspunkt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger

Erstattet

4.6


Bygningsavgrensning pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning

Erstattet

4.6


BeskrivendeBygningslinjer pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, BeskrivendeBygningslinjer

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\BeskrivendeBygningslinjer

Erstattet

4.6


Bygningsvedheng pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsvedheng

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsvedheng

Erstattet

4.6


Takoverbygg pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Takoverbygg

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Takoverbygg

Erstattet

4.6


Generelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Generelle konsepter

Erstattet

1.0