Bygninger

Geovekst Erstattet 4.6

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningspunkt

Viser treff 1 - 11 av 11


Bygning objekttype

bygning som er registrert i matrikkelen


AnnenBygning objekttype

bygning som ikke er registrert i matrikkelen


SefrakIdent datatype

Entydig ident for sefrakobjekter som er brukt i blant annet rapport for Bygninger fra matrikkelen


BygningsstatusKode kodeliste

Lovlige statuser for bygningstiltak.


BygningstypeKode kodeliste

beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. Skjermingsverdige bygningstyper er fjernet fra kodelista og representeres som bygningstype 999 i FKB.


Innmålingsstatus kodeliste

informasjon om datagrunnlaget til omrisset i til bygningen i kartet. Egenskapen aggregeres fra omrisset etter følgende regler: Dersom alle avgrensingslinjene har en fotogrammetrisk kvalitet (målemetode 20-24), har egenskapen registreringsversjon og alle punkter i linjene har høyde brukes verdien "Konstruert". Dersom en eller flere av objektene i omrisset har objekttype BygningsavgrensningTiltak, eller har målemetode 18 -Tatt fra plan, eller 80,81,82 - Frihåndstegning, brukes verdien "Tatt fra plan". For øvrige data (alle objekter i omrisset har en kvalitetskode som tilsier at dataene er innmålt i terrenget, men ikke nødvendigvis i henhold til fotogrammetrisk registreringsinstruks) brukes "Innmålt"