Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_3DE185F0_4256_4640_BA9B_57833A3A897E;Bygninger;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningspunkt;pakke;4.6;Erstattet;Bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger EAPK_C6E037C3_8C0C_4190_89B9_08F41BD28725;Bygningsavgrensning;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning;pakke;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning EAPK_A2B74557_30AC_4b08_9F33_C7F4379E346D;BeskrivendeBygningslinjer;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, BeskrivendeBygningslinjer;pakke;4.6;Erstattet;BeskrivendeBygningslinjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\BeskrivendeBygningslinjer EAPK_7B4B88D2_EDA2_45c8_9B75_160338920F01;Bygningsvedheng;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsvedheng;pakke;4.6;Erstattet;Bygningsvedheng;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsvedheng EAPK_D950113D_7FDF_43ee_80B9_4CF82D506C84;Takoverbygg;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Takoverbygg;pakke;4.6;Erstattet;Takoverbygg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Takoverbygg EAPK_DD2F06E5_7C9B_4ed6_915A_B514BBB62749;Generelle konsepter;Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6;pakke;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Generelle konsepter EAID_37CD7026_DD3F_48d3_A11D_20B82873B3A9;Samlediagram arv;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-Bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning EAID_C0BE15BA_D5C2_4455_9B63_31E2928EEAE0;Pakkerealisering;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-Bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning EAID_DDF01A18_5C2B_4f44_B650_E2A58284AC06;Samlediagram flateavgrensning;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-Bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning