BeskrivendeBygningslinjer

Geovekst Erstattet 4.6

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, BeskrivendeBygningslinjer

Viser treff 1 - 15 av 15
Taksprang objekttype

topp av takkant inne på en bygningskropp Merknad: ikke ytterkant som registreres som takkant


Portrom objekttype

avgrensing av en tunnel gjennom en bygning


TakMur objekttype

opphøyde kanter ved takkant Merknad: Eksempel på kanter der TakMur skal benyttes er gavlvegger og brannvegger som stikker opp over takflaten


TaksprangBunn objekttype

bunn av takkant inne på en bygningskropp Merknad: Ikke ytterkant som er takkant


Arkade objekttype

avgrensing av en tunnel gjennom en bygning


Takplatå objekttype

innsøkk i form av laveste vannrette flate på hovedvolum på bygningskropp Eksempel: Arker som går inn i hovedtaket og "terrasse" inne i en bygård.


Mønelinje objekttype

linje som beskriver den horisontale knekklinje på toppen av taket (høyeste topp)


Bygningslinje objekttype

linje som beskriver bygningsdetalj innenfor en takflate og som ikke kan beskrives av andre objekttyper Eksempel: Valming på tak


BeskrivendeBygningsdetalj objekttype

bygningsdetalj som ligger innenfor bygningsavgrensning, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning


TakplatåTopp objekttype

innsøkk i form av laveste vannrette flate på hovedvolum på bygningskropp Eksempel: Arker som går inn i hovedtaket og "terrasse" inne i en bygård.


Hjelpepunkt3D objekttype

punkt for å kunne danne gode 3-D modeller av oppstikkende detaljer som for eksempel spir


Hjelpelinje3D objekttype

linje for å kunne danne gode 3D modeller av bygninger