Nettanlegg

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Viser beliggenhet av luftlinjer, sjøkabler, transformatorstasjoner og master i sentral-, regional- og høyspent distribusjonsnett. Lavspent distribusjonsnett er ikke en del av datasettet. Jordkabler er heller ikke inkludert.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Nettanlegg/1.0

Viser treff 1 - 16 av 16

Abstrakte objekttyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\Abstrakte objekttyper

Gyldig

1.0


Kodelister og datatyper pakke

Kodelister og datatyper

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\Kodelister og datatyper

Gyldig

1.0EL_Mast objekttype

Konstruksjon for å feste ledninger eller andre objekter i. Kan bestå av en eller flere stolper. Kan være konstruert i tre, metall, kompositt eller betong.


EL_Luftlinje objekttype

Ledninger plassert over bakken, for overføring av elektrisitet i kraftnettet.


EL_Hengekabel objekttype

Kabler plassert over bakken, for overføring av elektrisitet i kraftnettet.


EL_Sjøkabel objekttype

Kabler plassert i vannsøylen eller på bunnen av elv/innsjø/fjord/hav, for overføring av elektrisitet i kraftnettet.


EL_Transformatorstasjon objekttype

Stasjon som transformerer elektrisitet fra et høyspentnivå til et lavere. Merk: Transformatorstasjon som transformerer ned til 230V, betegnes Nettstasjon (EL_Nettstasjon).