Kodelister og datatyper

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Kodelister og datatyper

Viser treff 1 - 9 av 9

Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet2D datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


EL_Nettnivå kodeliste

Kodeliste for nettnivå


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


EL_Stasjonstype kodeliste

Kodeliste for stasjonstype


Komponentkodesystem kodeliste

Kodelistenavn arvet fra SOSI Ledning 4.6. Verdi(er) definert av NVE.


Lengdetype kodeliste

hva slags lengde som er oppgitt


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based