Realisering objekter fra SOSI- del 2 Ledning 4.6

diagram

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

Realisering objekter fra SOSI- del 2 Ledning 4.6