Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_55720011_28FF_423e_84B0_6E3385BB0E0E;Abstrakte objekttyper;;pakke;1.0;Gyldig;Abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\Abstrakte objekttyper EAPK_C625B8C9_0E82_4df9_81A1_A615FDD1D665;Kodelister og datatyper;Kodelister og datatyper;pakke;1.0;Gyldig;Kodelister og datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\Kodelister og datatyper EAID_A955F526_D9A8_4d91_B2B6_A57579FBCC9C;Linjer;;diagram;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_D29A89B9_0282_4041_856A_644DBBA21348;Datatyper og kodelister;;diagram;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_1F5A13A1_B4D6_4860_B2EB_2563C3B33860;Abstrakte objekttyper;;diagram;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_EDAACAD9_4037_463b_9893_E745D47A36DB;Mast;;diagram;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_1B5E6B7B_D863_4a59_91D9_7CDA4C3EC9A4;Stasjoner;;diagram;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_F232DEF6_DFFA_40ab_B94F_7E36E011719D;Realisering objekter fra SOSI- del 2 Ledning 4.6;;diagram;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_2B4C12AB_6992_4d75_B74C_8DE8A570016E;Realisering datatyper og kodelister;;diagram;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_CD453484_743C_4868_8C08_68B51AB2E964;Pakkeavhengighet;;diagram;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_79B32E37_40E4_427a_A1EA_7294DBDCADE5;Hovedskjema Nettanlegg_DOK-1.0;;diagram;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_2F9860D2_2D4B_47c8_9311_A89D4B6EDE3E;EL_Mast;Konstruksjon for å feste ledninger eller andre objekter i. Kan bestå av en eller flere stolper. Kan være konstruert i tre, metall, kompositt eller betong.;objekttype;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_95C550D7_B0A6_451d_94BE_8D57E27993EC;EL_Luftlinje;Ledninger plassert over bakken, for overføring av elektrisitet i kraftnettet.;objekttype;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_A52D207F_0BC9_4497_A03C_8988F2BB698D;EL_Hengekabel;Kabler plassert over bakken, for overføring av elektrisitet i kraftnettet.;objekttype;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_D875477D_7AAA_4a8b_97C0_75295BC85111;EL_Sjøkabel;Kabler plassert i vannsøylen eller på bunnen av elv/innsjø/fjord/hav, for overføring av elektrisitet i kraftnettet.;objekttype;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_F0187A82_DD15_42a3_8A28_CCE42EDEA551;EL_Transformatorstasjon;Stasjon som transformerer elektrisitet fra et høyspentnivå til et lavere. Merk: Transformatorstasjon som transformerer ned til 230V, betegnes Nettstasjon (EL_Nettstasjon).;objekttype;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg EAID_2F9860D2_2D4B_47c8_9311_A89D4B6EDE3E;posisjon;egenskap som inneholder objektets geometri;egenskap;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\EL_Mast EAID_95C550D7_B0A6_451d_94BE_8D57E27993EC;linje;egenskap som inneholder objektets geometri;egenskap;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\EL_Luftlinje EAID_A52D207F_0BC9_4497_A03C_8988F2BB698D;linje;egenskap som inneholder objektets geometri;egenskap;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\EL_Hengekabel EAID_D875477D_7AAA_4a8b_97C0_75295BC85111;linje;egenskap som inneholder objektets geometri;egenskap;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\EL_Sjøkabel EAID_F0187A82_DD15_42a3_8A28_CCE42EDEA551;posisjon;egenskap som inneholder objektets geometri;egenskap;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\EL_Transformatorstasjon EAID_F0187A82_DD15_42a3_8A28_CCE42EDEA551;type;Type stasjon/bryter. En mer spesifikk type enn den overordnede typen gitt i objekttype-egenskapen.;egenskap;1.0;Gyldig;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\EL_Transformatorstasjon