Servitutter-4.1

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.1

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

Servitutt objekttype

servitutten representert som flate og punkt


Servituttgrense objekttype

grenselinje for servituttServituttgrenseFiktiv objekttype

fiktiv grenselinje som brukes hvis en ønsker å danne flate av servitutten, og en ikke kjenner alle grenselinjene