Små vannverk

Mattilsynet Gyldig 20210701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettene omfatter offentlige eller private vannverk som forsyner under 50 personer. Dataeier: Mattilsynet Datasettet laget til formål for NGF-prosjektet Norsk versjon

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SmaVannverk/20210701

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C89B3990_2A8D_488a_BD00_8BBEFF5314F8

Viser treff 1 - 7 av 7

Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.Kapasitet datatype

Vannverkets kapasitet; antall tilknyttede abonnenter, antall tilknyttede fastboende og vannverkets vannmengde -- Definition -- Capacity of the waterworks; number of subscribers, number of residents and water quantity