ENC Datakvalitet

Kartverket Gyldig 20240301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Datakvalitet på dybdedata i navigasjonsproduktene. Datasettet viser hvilken datakvalitet dybdene i norske navigasjonsprodukter har.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/EncDatavalitet/20240301

Viser treff 1 - 29 av 29

Catzoc kodeliste

kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.


DybdedatakvalitetFortøyning objekttype

Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet fortøyning. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose berthing.


DybdedatakvalitetGenerell objekttype

Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet generell. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose general.


DybdedatakvalitetHavn objekttype

Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet havn. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose harbour.


DybdedatakvalitetInnseiling objekttype

Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet innseiling. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose approach.


DybdedatakvalitetKyst objekttype

Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet kystkart. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose coastal.


DybdedatakvalitetOversikt objekttype

Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet oversikt An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose overview.


GenerelleEgenskaperDatakvalitet objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


IkkeSjømåltFortøyning objekttype

Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet fortøyning. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose berthing.


IkkeSjømåltGenerell objekttype

Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet generell. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose general.


IkkeSjømåltHavn objekttype

Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet havn. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose harbour.


IkkeSjømåltInnseiling objekttype

Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet innseiling. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose approach.


IkkeSjømåltKyst objekttype

Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet kystkart. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose coastal.


IkkeSjømåltOversikt objekttype

Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet oversikt The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose overview.Kvalitetsinformasjon datatype

Kvaliteten på dybdedataene i sjøkartene angis i soner som forteller deg hvilken tillit du kan ha til informasjonen. The quality of the depth data in nautical charts is indicated by zones that tell you how confident you can be in the information.


LandarealFortøyning objekttype

Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet fortøyning. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose berthing.


LandarealGenerell objekttype

Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet generell. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose general.


LandarealHavn objekttype

Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet havn. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose harbour.


LandarealInnseiling objekttype

Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet innseiling. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose approach.


LandarealKyst objekttype

Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet kystkart. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose coastal.


LandarealOversikt objekttype

Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet oversikt The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose overview.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based
Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen