Kyst og Sjø

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 12 av 12

DybdedataDekning-20240501 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\DybdedataDekning-20240501

Utkast

1.0


ENC Datakvalitet produktspesifikasjon

Datamodell for Datakvalitet på dybdedata i navigasjonsproduktene. Datasettet viser hvilken datakvalitet dybdene i norske navigasjonsprodukter har.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet

Gyldig

20240301


Områder med farlige bølger langs Norskekysten pakke

Datamodell for produktet "Områder med farlige bølger langs Norskekysten". Datasettet inneholder arealer med informasjonstekst som beskriver områder med farlige bølger langs norskekysten.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Områder med farlige bølger langs Norskekysten

Utkast

20240401


Sjøkart - Maritim infrastruktur produktspesifikasjon

Sjøkart Maritim infrastruktur inneholder høyoppløselig kartinformasjon om infrastruktur i hav –og kystområdene som kan være nyttig i et beslutningsverktøy i forbindelse med plan – og forvaltningsarbeid. Datasettet er hentet fra Kartverket maritime primærdatabase. Denne er primært tilrettelagt for navigasjonsprodukt med fokus på sikker og effektiv seilas. Kartverket er ikke dataeier og kan derfor ikke publisere detaljert attributtinformasjon, eller garantere at datasettene er komplette. Kartverket er avhengig av innrapporteringer fra dataeierne for å holde datasettet ajour. "Sjøkart Maritim infrastruktur" contains high-resolution map information about the infrastructure in Norwegian ocean- and coastal areas. This can be useful as a decision-making tool used for planning and management purposes. The data is based on the Norwegian Mapping Authority's maritime primary database and is primarily adapted for a navigation purpose with focus on safe and efficient sailing. The Norwegian Mapping Authority's is not the data owner and can therefore not publish detailed attribute information, or guarantee that the data sets are complete. The Norwegian Mapping Authority's depends on reports from the data owners to keep the data set up to date.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur

Gyldig

20201020


Fiskehavntrafikk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Fiskehavntrafikk

Ukjent

1.0


Havnetrafikk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Havnetrafikk

Utkast

5.0rc1


Havnetrafikk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Havnetrafikk

Ukjent

1.0


Primærdata sjø produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Primærdata sjø

Utkast

4.5.1


Sjøkart-Dybdedata_20181101 produktspesifikasjon

Ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull.Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann.Dybdedata gjelder kun saltvann.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101

Gyldig

20181101


Sjøkart-Dybdedata_20201001 produktspesifikasjon

Ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull.Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann.Dybdedata gjelder kun saltvann.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001

Gyldig

20201001


Sjøkart - Maritim infrastruktur produktspesifikasjon

Sjøkart Maritim infrastruktur inneholder høyoppløselig kartinformasjon om infrastruktur i hav –og kystområdene som kan være nyttig i et beslutningsverktøy i forbindelse med plan – og forvaltningsarbeid. Datasettet er hentet fra Kartverket maritime primærdatabase. Denne er primært tilrettelagt for navigasjonsprodukt med fokus på sikker og effektiv seilas. Kartverket er ikke dataeier og kan derfor ikke publisere detaljert attributtinformasjon, eller garantere at datasettene er komplette. Kartverket er avhengig av innrapporteringer fra dataeierne for å holde datasettet ajour. "Sjøkart Maritim infrastruktur" contains high-resolution map information about the infrastructure in Norwegian ocean- and coastal areas. This can be useful as a decision-making tool used for planning and management purposes. The data is based on the Norwegian Mapping Authority's maritime primary database and is primarily adapted for a navigation purpose with focus on safe and efficient sailing. The Norwegian Mapping Authority's is not the data owner and can therefore not publish detailed attribute information, or guarantee that the data sets are complete. The Norwegian Mapping Authority's depends on reports from the data owners to keep the data set up to date.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur

Utkast

20230501


Kodelister S-57 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Kodelister S-57

1.0