Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_1414CD84_BA04_4b4a_9B69_9BA0B2FCC351;Oversiktsdiagram ENC-Datakvalitet - 20240301;;diagram;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_CE2C75B9_A450_429c_8732_15E215FD4C65;Hoveddiagram ENC_Datakvalitet-20240301;;diagram;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_E7471FF8_6D65_443f_961D_D18233DE69BE;Realisering fra SOSI del-1;;diagram;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_6FEE0709_9B3D_48ff_B68A_ED499A7FDF7E;Pakkerealiseringsdiagram ENC_Datakvalitet-20240301;;diagram;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_189A972E_0D28_45e9_822F_DA48BF78DDEB;Kodelister;;diagram;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_07EAAA6D_7EC1_4543_AB47_D6830D5A8BC8;LandarealInnseiling;Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet innseiling. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose approach.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_0E79DE94_2B23_446c_86CA_8605C5BC20E3;DybdedatakvalitetFortøyning;Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet fortøyning. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose berthing.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_0FD8962F_350A_4088_9492_5235D0E08C59;IkkeSjømåltHavn;Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet havn. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose harbour.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_1625CA8D_EAA7_4da4_AA7B_0A7203C810EB;LandarealHavn;Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet havn. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose harbour.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_228A30DA_25EB_4045_B678_5FBD29305E44;IkkeSjømåltOversikt;Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet oversikt The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose overview.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_2572BCDE_131C_4fa0_AC58_9B3E2FE21C2C;DybdedatakvalitetOversikt;Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet oversikt An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose overview.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_35551B39_58C2_44a8_A25E_37D995925357;IkkeSjømåltGenerell;Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet generell. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose general.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_48924C2F_942F_4b38_A2E2_7D2B77D3F98B;IkkeSjømåltFortøyning;Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet fortøyning. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose berthing.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_773BA440_AFB8_41eb_8CDC_90D0CD381392;DybdedatakvalitetGenerell;Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet generell. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose general.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_84C8736F_9D52_4117_857C_3325339BDE0A;LandarealKyst;Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet kystkart. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose coastal.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_90777C2D_B369_4ccc_9399_DEC695CB11C7;DybdedatakvalitetHavn;Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet havn. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose harbour.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_973FDFE1_9381_4538_AAFE_895D01F41E64;LandarealOversikt;Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet oversikt The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose overview.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_A60411FA_FF0C_48a5_A653_E9BF901AC764;DybdedatakvalitetInnseiling;Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet innseiling. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose approach.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_B2AAFD11_D37B_442d_8D68_53806FD7E0EE;IkkeSjømåltInnseiling;Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet innseiling. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose approach.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_C6F814B5_5037_4f88_8355_26D6B98FFF7E;LandarealFortøyning;Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet fortøyning. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose berthing.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_CB1B218C_EA2C_44d8_92A9_667D6DE7537C;GenerelleEgenskaperDatakvalitet;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_CBAC6073_D342_4cbd_9022_A33E6B30D315;DybdedatakvalitetKyst;Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet kystkart. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose coastal.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_CBD33569_9689_400d_AD3F_47CB945C4D12;IkkeSjømåltKyst;Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet kystkart. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose coastal.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_EC70EDB2_50F9_46ba_9F05_AF0C3CD543FB;LandarealGenerell;Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet generell. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose general.;objekttype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_1FE16C91_1539_40e8_ACDF_1685DD49AA04;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_6022F920_A289_42dc_A54E_96C2E852AD17;Kvalitetsinformasjon;Kvaliteten på dybdedataene i sjøkartene angis i soner som forteller deg hvilken tillit du kan ha til informasjonen. The quality of the depth data in nautical charts is indicated by zones that tell you how confident you can be in the information.;datatype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_9DC92F62_62A9_4efe_BDDB_777712F2FF6E;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_548D3797_BDE4_4f8d_8112_20A4B4B01965;Catzoc;kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.;kodeliste;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_834A1760_0FC6_4017_BB3F_A09FC7040D23;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet EAID_07EAAA6D_7EC1_4543_AB47_D6830D5A8BC8;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\LandarealInnseiling EAID_0E79DE94_2B23_446c_86CA_8605C5BC20E3;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetFortøyning EAID_0E79DE94_2B23_446c_86CA_8605C5BC20E3;kvalitetsInformasjon;Kvaliteten på dybdedataene i sjøkartene angis i soner som forteller deg hvilken tillit du kan ha til informasjonen. ;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetFortøyning EAID_0E79DE94_2B23_446c_86CA_8605C5BC20E3;navigasjonsformål;Hvilket navigasjonsformål (målestokkklasse) dette datasettet er generalisert til. What navigation purpose (usage band) this is dataset generalized to.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetFortøyning EAID_0FD8962F_350A_4088_9492_5235D0E08C59;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltHavn EAID_0FD8962F_350A_4088_9492_5235D0E08C59;informasjonstekstNorsk;Tekstlig beskrivelse av målemetode og datadekning. Kode for CATZOC - Zone of Confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltHavn EAID_0FD8962F_350A_4088_9492_5235D0E08C59;informasjonstekstEngelsk;Textual description of surveying method and data coverage. Code of CATZOC - Zone of confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltHavn EAID_1625CA8D_EAA7_4da4_AA7B_0A7203C810EB;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\LandarealHavn EAID_1FE16C91_1539_40e8_ACDF_1685DD49AA04;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\Identifikasjon EAID_1FE16C91_1539_40e8_ACDF_1685DD49AA04;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\Identifikasjon EAID_228A30DA_25EB_4045_B678_5FBD29305E44;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltOversikt EAID_228A30DA_25EB_4045_B678_5FBD29305E44;informasjonstekstNorsk;Tekstlig beskrivelse av målemetode og datadekning. Kode for CATZOC - Zone of Confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltOversikt EAID_228A30DA_25EB_4045_B678_5FBD29305E44;informasjonstekstEngelsk;Textual description of surveying method and data coverage. Code of CATZOC - Zone of confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltOversikt EAID_2572BCDE_131C_4fa0_AC58_9B3E2FE21C2C;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetOversikt EAID_2572BCDE_131C_4fa0_AC58_9B3E2FE21C2C;kvalitetsInformasjon;Kvaliteten på dybdedataene i sjøkartene angis i soner som forteller deg hvilken tillit du kan ha til informasjonen. The quality of the depth data in nautical charts is indicated by zones that tell you how confident you can be in the information.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetOversikt EAID_2572BCDE_131C_4fa0_AC58_9B3E2FE21C2C;navigasjonsformål;Hvilket navigasjonsformål (målestokkklasse) dette datasettet er generalisert til. What navigation purpose (usage band) this is dataset generalized to.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetOversikt EAID_35551B39_58C2_44a8_A25E_37D995925357;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltGenerell EAID_35551B39_58C2_44a8_A25E_37D995925357;informasjonstekstNorsk;Tekstlig beskrivelse av målemetode og datadekning. Kode for CATZOC - Zone of Confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltGenerell EAID_35551B39_58C2_44a8_A25E_37D995925357;informasjonstekstEngelsk;Textual description of surveying method and data coverage. Code of CATZOC - Zone of confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltGenerell EAID_48924C2F_942F_4b38_A2E2_7D2B77D3F98B;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltFortøyning EAID_48924C2F_942F_4b38_A2E2_7D2B77D3F98B;informasjonstekstNorsk;Tekstlig beskrivelse av målemetode og datadekning. Kode for CATZOC - Zone of Confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltFortøyning EAID_48924C2F_942F_4b38_A2E2_7D2B77D3F98B;informasjonstekstEngelsk;Textual description of surveying method and data coverage. Code of CATZOC - Zone of confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltFortøyning EAID_6022F920_A289_42dc_A54E_96C2E852AD17;catzoc;egenskap for kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\Kvalitetsinformasjon EAID_6022F920_A289_42dc_A54E_96C2E852AD17;informasjonstekstNorsk;Tekstlig beskrivelse av målemetode og datadekning. Kode for CATZOC - Zone of Confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\Kvalitetsinformasjon EAID_6022F920_A289_42dc_A54E_96C2E852AD17;informasjonstekstEngelsk;Textual description of surveying method and data coverage. Code of CATZOC - Zone of confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\Kvalitetsinformasjon EAID_773BA440_AFB8_41eb_8CDC_90D0CD381392;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetGenerell EAID_773BA440_AFB8_41eb_8CDC_90D0CD381392;kvalitetsInformasjon;Kvaliteten på dybdedataene i sjøkartene angis i soner som forteller deg hvilken tillit du kan ha til informasjonen. The quality of the depth data in nautical charts is indicated by zones that tell you how confident you can be in the information.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetGenerell EAID_773BA440_AFB8_41eb_8CDC_90D0CD381392;navigasjonsformål;Hvilket navigasjonsformål (målestokkklasse) dette datasettet er generalisert til. What navigation purpose (usage band) this is dataset generalized to.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetGenerell EAID_84C8736F_9D52_4117_857C_3325339BDE0A;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\LandarealKyst EAID_90777C2D_B369_4ccc_9399_DEC695CB11C7;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetHavn EAID_90777C2D_B369_4ccc_9399_DEC695CB11C7;kvalitetsInformasjon;Kvaliteten på dybdedataene i sjøkartene angis i soner som forteller deg hvilken tillit du kan ha til informasjonen. The quality of the depth data in nautical charts is indicated by zones that tell you how confident you can be in the information.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetHavn EAID_90777C2D_B369_4ccc_9399_DEC695CB11C7;navigasjonsformål;Hvilket navigasjonsformål (målestokkklasse) dette datasettet er generalisert til. What navigation purpose (usage band) this is dataset generalized to.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetHavn EAID_973FDFE1_9381_4538_AAFE_895D01F41E64;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\LandarealOversikt EAID_9DC92F62_62A9_4efe_BDDB_777712F2FF6E;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\Posisjonskvalitet EAID_A60411FA_FF0C_48a5_A653_E9BF901AC764;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetInnseiling EAID_A60411FA_FF0C_48a5_A653_E9BF901AC764;kvalitetsInformasjon;Kvaliteten på dybdedataene i sjøkartene angis i soner som forteller deg hvilken tillit du kan ha til informasjonen. The quality of the depth data in nautical charts is indicated by zones that tell you how confident you can be in the information.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetInnseiling EAID_A60411FA_FF0C_48a5_A653_E9BF901AC764;navigasjonsformål;Hvilket navigasjonsformål (målestokkklasse) dette datasettet er generalisert til. What navigation purpose (usage band) this is dataset generalized to.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetInnseiling EAID_B2AAFD11_D37B_442d_8D68_53806FD7E0EE;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltInnseiling EAID_B2AAFD11_D37B_442d_8D68_53806FD7E0EE;informasjonstekstNorsk;Tekstlig beskrivelse av målemetode og datadekning. Kode for CATZOC - Zone of Confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltInnseiling EAID_B2AAFD11_D37B_442d_8D68_53806FD7E0EE;informasjonstekstEngelsk;Textual description of surveying method and data coverage. Code of CATZOC - Zone of confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltInnseiling EAID_C6F814B5_5037_4f88_8355_26D6B98FFF7E;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\LandarealFortøyning EAID_CB1B218C_EA2C_44d8_92A9_667D6DE7537C;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\GenerelleEgenskaperDatakvalitet EAID_CB1B218C_EA2C_44d8_92A9_667D6DE7537C;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\GenerelleEgenskaperDatakvalitet EAID_CB1B218C_EA2C_44d8_92A9_667D6DE7537C;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\GenerelleEgenskaperDatakvalitet EAID_CBAC6073_D342_4cbd_9022_A33E6B30D315;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetKyst EAID_CBAC6073_D342_4cbd_9022_A33E6B30D315;kvalitetsInformasjon;Kvaliteten på dybdedataene i sjøkartene angis i soner som forteller deg hvilken tillit du kan ha til informasjonen. The quality of the depth data in nautical charts is indicated by zones that tell you how confident you can be in the information.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetKyst EAID_CBAC6073_D342_4cbd_9022_A33E6B30D315;navigasjonsformål;Hvilket navigasjonsformål (målestokkklasse) dette datasettet er generalisert til. What navigation purpose (usage band) this is dataset generalized to.;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\DybdedatakvalitetKyst EAID_CBD33569_9689_400d_AD3F_47CB945C4D12;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltKyst EAID_CBD33569_9689_400d_AD3F_47CB945C4D12;informasjonstekstNorsk;Tekstlig beskrivelse av målemetode og datadekning. Kode for CATZOC - Zone of Confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltKyst EAID_CBD33569_9689_400d_AD3F_47CB945C4D12;informasjonstekstEngelsk;Textual description of surveying method and data coverage. Code of CATZOC - Zone of confidence).;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\IkkeSjømåltKyst EAID_EC70EDB2_50F9_46ba_9F05_AF0C3CD543FB;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20240301;Gyldig;ENC Datakvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\LandarealGenerell